Fotoğraf Julia M Cameron from Pexels

Farklılaştırılmış, Bireyselleştirilmiş ve Kişiselleştirilmiş Öğrenme

0 Shares
0
0
0

Farklılaştırılmış Öğrenme

Eğitim kapsamında “farklılaştırma”, her bir öğrencinin öğrenme ihtiyacını, tercihini ve hedeflini karşılayacak şekilde öğretimin düzenlenmesidir.

 • Öğrenci gruplarına yönelik akademik hedefler aynıdır.
 • Öğretmen, öğrenciye göre uygun kaynakları ve yaklaşımları kullanma özgürlüğüne sahiptir.
 • Öğretmen önceki tecrübelerine dayanarak benzer öğrencilerin durumuna göre başarılı olmuş uygulamalarını kullanabilir.
 • Öğretmen, öğrencilerin farklı öğrenme stillerine göre konuda, öğrenme sürecinde ve hatta öğrenmenin gerçekleştiği ortamda duruma göre farklılaştırma yapabilir.

Farklılaştırma;

 • Değerlendirmede esnekliktir,
 • Olası en iyi öğrenme deneyimine katkı sağlayacak öğrenme türüdür.

FARKLILAŞTIRMA NASIL GERÇEKLEŞİR?

Öğretmen, her öğrencinin kendine mahsus öğrenme ihtiyaçlarına karşılık verir. Bu karşılık;

 • Öğrenme süreci aracılığıyla,
 • Eğitim içerikleri aracılığıyla
 • Belirli öğrenme araçları/ürünleri aracılığıyla gerçekleşir.

Öğretmenler;

 • Öğrencilerinin ilgi alanlarını
 • Öğrencilerinin öğrenme profillerini
 • Öğrencilerinin hazır bulunuşluk düzeylerini dikkate alırlar.

Öğretmenler,

 • Öğrencilere farklı kavramların ve becerilerin ayrımını kavrayacakları farklı öğrenme yolları sunarak,
 • Öğrencilerin yeterlilikleri ne olursa olsun onlara uygun zorlukta seviyeler ayarlayarak farklılaştırmayı gerçekleştirirler.

Öğretmenler bu farklılaştırma anında sınıfta bulunan her bir öğrenciye yönelik ayrı bir ders planı oluşturmazlar. Ayrıca müfredatın içeriğini bazı öğrencilere göre de yumuşatmazlar.

Farklılaştırma, müfredatta belirtilen akademik hedeflerle, öğrencilerin farklı ilgi alanları ve kapasiteleri arasında ki ilişkilendirmedir. Farklılaştırma, sınıfta bulunan öğrencilerin iyi tanınması ve uygun olduğu yerde müfredatın uyarlanması ile ilgilidir. Bu durum, öğretmenlerin kaynaklarını nasıl kullanacaklarının, farklılaştırılmış öğrenmeye ayıracakları sürenin ve sonuçları değerlendirmelerinin kapsamlı planlamasını gerektirir.

Bireyselleştirilmiş Öğrenme

Bireyselleştirilmiş öğrenme, birbirinden farklı öğrenme hızlarına sahip öğrencilerin öğrenme hızlarının karşılanmasına uygun öğrenme türüdür.

Farklılaştırılmış öğrenme “nasıl” sorusuna cevap verirken bireyselleştirilmiş öğrenme “ne zaman” sorusunda cevap verir. Bu durumda bir grup öğrenciye yönelik akademik hedefler aynıyken müfredata göre bireysel öğrencilerin çalışmalarındaki ilerlemeleri kendi özel ihtiyaçlarına göre farklı hızlarda olabilir. Bu yaklaşım,

 • Önceden hazırlanmış materyali gözden geçirme ihtiyacında olan öğrencilerde işe yarar,
 • Daha önceden uzmanlaştıkları alana göre bilgi birikimine sahip olduklarından zaman kaybetmek istemeyen öğrencilerde işe yarar,
 • Müfredata göre daha yavaş ilerlemek isteyen öğrencilerde işe yarar,
 • İlgisi dahilinde belirli bir konu ya da alanda hakimiyetini artırmaya karar veren öğrencilerde işe yarar.

Bireyselleştirilmiş öğrenme yaklaşık 50 yıl öncesinee dayanmaktadır. Başlangıçta bu yaklaşım, bir öğrencinin bireysel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik her türlü öğrenme stratejilerini içermekteydi. Ancak bireyselleştirilmiş öğrenme uygulamada, belirlenen materyallerle veya müfredata göre öğrencilerin kendi hızlarında çalışmaları olarak ifade edilir.

Bireyselleştirilmiş öğrenme;

 • Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerini,
 • Öğrencilerin ilgi alanlarını
 • İyi uygulamalara dayanan öğrenme stratejilerini temel alır.

Bireysel öğrenmenin amacı, her öğrencinin akademik standartlarda tanımlanan becerileri kazanmalarına yardımcı olmaktır.

Kişiselleştirilmiş Öğrenme

Kişiselleştirilmiş öğrenme bu üç kavram içinde en muğlak kullanılanıdır. Bazı kişiler bu terimi yanlış kullanırlar ve bir öğrencinin tercihine göre neyi, nerede ve nasıl öğreneceğini seçtiği anlamında düşünürler. Diğerleri ise kişiselleştirilmiş öğrenmeyi bireyselleştirilmiş öğrenme ile karıştırırlar ve farklı öğrencilerin uyumlarını sağlamak için farklı hızlarda hazırlanan dersler olarak düşünürler.

Aslında kişiselleştirilmiş öğrenme bütün bu söylenenlerin tamamını kapsar. Kişiselleştirilmiş öğrenme farklı öğrencilerin;

 • Farklı tercihlerine,
 • Farklı ilgi alanlarına
 • Farklı ihtiyaçlarına yönelik uyarlanmış bir öğrenme türüdür.

Kişiselleştirilmiş öğrenme, bireyselleştirilmiş öğrenmenin tam aksine öğrencilerin öğrenme aktivitelerinin oluşturulmasını içerir. Özellikle bir öğrencinin kişisel ve doğuştan gelen ilgi alanlarını daha çok dikkate alır.

Bu yöntem, çoğu öğretmenin öğrencileriyle etkileşimini gerçekleştirdiği geleneksel yöntemlerden çok farklıdır. Kişiselleştirme, öğrencilerin ihtiyaçlarına ve ilgi alanlarına cevap vermenin yanı sıra kendi öğrenmelerini yönetmeyi öğretir. Kişiselleştirme, özellikle onlara yönelik yapılan değil, onların kendileri için gerekeni yapmalarını sağlayacak bir öğrenme türüdür.

Öğretmenler için kişiselleştirilmiş öğrenme, bilginin yayılmasından daha ziyade öğrencilerin bilgiye ulaşmalarını kolaylaştırmaktır.

Gerçek kişiselleştirilmiş öğrenmenin en etkili (ve gerçekçi olmayan) uygulaması her öğrencinin ilgi alanlarına, tercihlerine, ihtiyaçlarına ve hızına dayalı olarak birebir özel eğitimi gerektirdiğinden kişiselleştirilmiş öğrenme bütün öğrencilerin yüksek seviyede öğrenmelerine yardımcı olacak uyarlanabilir teknolojinin dahil edildiği bir öğretim yöntemi olarak düşünülür.

0 Shares
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You May Also Like

COVİD 19 Sürecinde Eğitim ve Öğretimin Sürdürülebilmesi İçin Farklı Senaryolar ve Çözüm Önerileri 1

Table of Contents Hide GirişUZAKTAN ÖĞRETİMYÜZ YÜZE ÖĞRETİM Giriş Okulların yeniden açılacağı günler yaklaştıkça okulların nasıl, açılacağı, sağlık,…