Görsel :https://frogasia.com

Frog Asia Projesi Nedir

0 Shares
0
0
0

2012 yılından bu yana Malezya’da hizmet veren ve tüm ülkeyi bulut tabanlı bir öğrenme platformu aracılığıyla birleştirmeyi amaçlayan sosyal bir girişimdir. Bütün ülkeyi bulut tabanlı bir platformla birleştirme çabası Dünya’da ilk olması açısından önemlidir. Kullanımı kolay bir öğrenme platformu olan FrogAsia, çok sayıda eğitim kaynağına ve uygulamalara açılan bir ağ geçididir.

12.000’den fazla okulun erişebildiği sanal öğrenme ortamları ile fiziksel ve diğer sınırlamalar olmaksızın bilgiye ve teknolojiye erişim imkanı sunan FrogAsia, öğrenme ve öğretme sürecinde hem sınıf içi hem de sınıf dışında en iyiyi elde etmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca teknolojiyi öğretme ve öğrenme ile entegre ederek eğitimi canlandırmayı ve eğitime yeni bir ivme kazandırmayı planlamaktadır. Atölye çalışmaları, hizmet içi eğitimler, seminerler ve en iyi uygulamaların paylaşıldığı etkinlikler bu doğrultuda yapılan çalışmalardan bir kaçıdır. Bu amaç doğrultusunda yerel eğitimci ve örgütlerle beraber çalışmaktadırlar. Google, Khan Akademi, YES, YTL Fountation, British Council, Oxford beraber çalıştığı ortaklarından bazılarıdır.

Frog SÖO (Sanal Öğrenme Ortamı) 5 milyonu öğrenci, 4 buçuk milyonu ebeveyn ve 500 bini öğretmen olmak üzere bugüne kadar toplamda 10 milyondan fazla kişiye hizmet vermiştir. 1BestariNet projesi kapsamında Malezya Eğitim Bakanlığı ve YES iletişim ortaklığı ile 10,000’i aşkın devlet okuluna 4G İnternet bağlantısı götürülmesi hedeflenmiştir. Bu proje kapsamında, Malezya’daki 10.000 ilk ve orta dereceli devlet okuluna, hızlı ve güvenilir bir İnternet bağlantısı sağlanmasının yanı sıra 21. yüzyılın gerekleri doğrultusunda işbirliği ve katılım düzeyine uygun sınıflar tasarlanması amaçlanmaktadır. Frog SÖO’de bulunan içeriğin, araçların ve kaynakların eğitimde; öğretmen, yönetici, öğrenci ve ebeveynlere yönelik sunduğu imkanlar tabloda verilmiştir.

Öğretmenler ve YöneticilerÖğrencilerEbeveyn
Öğretmenler;   derslerini işlemek,    ödev vermek,    öğrenci performansını sanal olarak takip etmek, Okul Yöneticileri;    okul takvimlerini yönetmek    okul bildirimleri oluşturmak için Frog VLE kullanabilirler.Öğrenciler;    her zaman ve her yerde öğrenim materyallerine ulaşmak,    öğretmenleri tarafından atanan ödevleri tamamlayıp teslim etmek ve birbirleriyle işbirliği yapmak için Frog VLE kullanabilirler.Ebeveynler    okuldaki çocukların neler öğrendiğini öğrenmek    çocuklarının akademik ilerleyişi ile ilgili bilgi edinmek için Frog VLE kullanabilirler.

FrogAsia bunların yanında aşağıdaki başlıklar doğrultusunda kullanıcılara destek sağlamaktadır.

 •     İçerik Oluşturma: Ortak müfredat içeriği oluşturma panelidir. ·  
 •     İçerik Yönetimi: Tüm içeriğin çevrim içi olarak saklandığı, düzenlendiği ve kullanıldığı paneldir.
 •     Yönetim: Okulun günlük etkinlik ve duyurularının yönetildiği paneldir.
 •     Ölçme ve Değerlendirme: Öğretmenlerin öğrenciler için ödev atayabildiği ve değerlendirebildiği, aynı zaman da ebeveynlerin bu ödevleri öğrencilerin teslim edip edemediğini ve aldıkları notu kontrol edebildikleri paneldir.
 •     Raporlama: Öğrencilerin kullanım ve performansının izlendiği paneldir.
 •     İletişim: Okul içindeki ve tüm öğrencilerle ve öğretmenlerle bağlantı kurulan paneldir.
 •     Kişiselleştirme: Platformun kişiselleştirildiği paneldir.
 •     İçerik: FrogStore’dan içerik ve materyallerin indirilip kullanıldığı platformdur.
 •     Güncelleme: Öğrencilere tekrar niteliğinde her türlü materyalin gönderildiği platformdur.
 •     Sınarlar: Öğretmenlerin çoktan seçmeli, boşluk doldurma, eşleştirme gibi yaygın olarak kullanılan soru türlerini kullanarak, öğrencilerin anlama becerilerinin test edildiği platformdur.
 •     Portal: Tüm FrogAsia’nın içerik portallarındaki hikâyeleri ve konu makalelerinin bulunduğu platformdur.

Son olarak 1Bestarinet projesi kapsamında aylık geliri RM 3,000 (yaklaşık ₺3,000)’den az olan öğrencilere bir milyon netbook (chromebooks) dağıtacaktır.

Not 1: İlk etapta proje kapsamında 1000 okula 4G İnternet ile birlikte işbirliği ve katılıma uygun Frog (kurbağa) sınıfları tasarlanması amaçlanmıştır. Şuana kadar 181 okulun dönüşümü tamamlandı ve 461 okul dönüştürülme aşamasındadır. Projenin başladığı tarih göz önüne alındığında tamamlanma oranı bir hayli düşük olduğu göze çarpmaktadır.

Not 2: Kamu Hesapları Komitesi (PAC), Malezya Eğitim Bakanlığından 1Bestarinet projesini durdurmasını tavsiye etmiştir. Buna gerekçe olarak projenin ilk aşamasının uygulanmasının zayıf olmasını gösterilmiştir. Tavsiye niteliğinde olan bu karar Malezya eğitim Bakanlığı tarafından uygulamaya konmamıştır.

Danha detaylı bilgi için:

Frog SÖO artamı ile ilgili geniş bilgi için https://www.frogeducation.com/

Proje ile ilgili detaylar için https://frogasia.com/en/frog-vle/

Komitenin ilgili kararı ile ilgili haber için https://www.thestar.com.my/News/Nation/2015/03/18/PAC-Ministry-should-axe-project/ adreslerinden daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

0 Shares
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You May Also Like