İSTE Öğretmen Standartları

0 Shares
0
0
0
 

Uluslararası Eğitim Teknolojileri Topluluğu’nun (ISTE) Belirlediği Standartlar

Uluslararası Eğitim Teknolojileri Topluluğu’nun (ISTE) eğitimciler için belirlediği standartlar öğrencilerin kendilerine olan güvenlerini kazanmada eğitimcilere yardımcı olacak bir yol haritasıdır. Bu standartlar eğitimcilerin uygulamalarını derinleştirecek, meslektaşlarıyla iş birlikli çalışmalar yapmalarını teşvik edecek, geleneksel yöntemleri tekrardan gözden geçirmelerine olanak sağlayacak ve öğrencileri kendi öğrenme stillerini oluşturmalarına hazırlayacaktır.

Öğretmenler için Eğitim Teknolojileri Standartları

 

1. Öğrenci

Eğitimciler, öğrencilerin öğrenmelerini iyileştirmek için teknolojinin gücünü kullanarak kendilerinin ve başkalarının uygulamalarını yaparak, iyi uygulama örneklerini araştırarak kendilerini sürekli geliştirirler. Eğitimciler;

1a Teknolojinin ortaya koyduğu pedagojik yaklaşımları keşfetmek ve bunların etkililiklerini yansıtmak için mesleki öğrenme hedeflerini belirlerler.

1b Yerel ve küresel öğrenme ağlarını oluşturarak ve aktif katılım yoluyla mesleki alanlarına ilişkin çalışmaları takip ederler.

1c Öğrenme bilimlerinden elde edilen bulgular da dâhil olmak üzere öğrencilerin öğrenme çıktılarını destekleyen araştırmaları takip ederler.

2. Lider:

Eğitimciler, öğrenciyi yetkilendirmek, öğrencinin başarısı, öğrenme ve öğretmeyi iyileştirmek için liderlik fırsatlarını araştırırlar. Eğitimciler:

2a Teknolojinin desteği ile eğitim alanına diğer paydaşları dâhil ederek yetkin öğrenmeye yönelik ortak bir bakış açısı şekillendirirler, geliştirirler ve farklı öğretim stratejilerini kullanırlar.

2b Tüm öğrencilerin farklı ihtiyaçlarını karşılayacak eğitim teknolojilerine, dijital içeriklere ve öğrenim fırsatlarına eşit erişimi desteklerler.

2c Yeni dijital kaynakların ve öğrenme araçlarının tanımlanmasında, incelenmesinde, değerlendirilmesinde, iyileştirilmesinde ve benimsenmesinde meslektaşlarına örnek olurlar.

3.Vatandaş

Eğitimciler, öğrencilerin dijital dünyaya olumlu katkıda bulunmalarını ve sorumlu bir şekilde katılımlarını sağlamada teşvik edicidirler. Eğitimciler;

3a Öğrenicilerin çevrim içi ortamda olumlu, sosyal anlamda sorumlu katkılarının olacağı ve empatik tutum sergileyecekleri ilişkilerde bulunarak bir topluluk oluşturacakları uygulama alanları yaratırlar.

3b İlgi uyandıran çevrim içi kaynakların incelenmesinde eleştirel yaklaşımı cesaretlendiren, dijital okur yazarlık ve medya akıcılığının oluşmasına yardımcı olan bir öğrenme kültürü oluştururlar.

3c Öğrencilere, dijital araçların güvenli, yasal ve etik uygulamaları ile fikri hakların ve mülkiyetin korunması ile ilgili konularda rehberlik ederler.

3d Kişisel verilerin, dijital kimliğin yönetimi ve öğrenciye ait özel verilerin korunması konularında örnek olurlar.

4.  İş birlikçi

Eğitimciler; uygulamaları geliştirmek, keşfetmek, kaynakları ve fikirleri paylaşmak ve problemleri birlikte çözmek amacıyla hem meslektaşlarına hem de öğrencilerine zaman ayırırlar. Eğitimciler;

4a Meslektaşlarıyla birlikte teknolojiyi geliştirecek özgün öğrenme deneyimlerini oluşturmak amacıyla iş birlikli çalışmaya zaman ayırırlar.

4b Yeni dijital kaynakları keşfetmek ve kullanmak, teknoloji ile ilgili sorunları tespit etmek ve gidermek için öğrencilerle iş birliği yaparlar ve birlikte öğrenirler.

4c Eğiticimler yerel ve küresel olarak sanal ortamda uzmanlar ve öğrencileri de dâhil ederek öğrencilerin özgün gerçek dünya öğrenme deneyimlerini geliştirmek için iş birlikçi araçları kullanırlar.

4d Öğrencilerle, ebeveynlerle ve meslektaşlarıyla iletişime geçerken, farklı kültürlerin değerlerine göre açıklama yaparlar ve öğrencinin öğrenmesinde onlara yardımcı olacak iş birlikli etkileşim içinde olurlar.

5. Tasarımcı

Eğitimciler, öğrenci farklılıklarını dikkate alan özgün, öğrenen odaklı etkinlikleri ve ortamları tasarlarlar. Eğitimciler;

5a Bağımsız öğrenmeyi teşvik edecek ve öğrenen farklılıklarını ve ihtiyaçlarını karşılayacak öğrenme deneyimlerini oluşturmak, uyarlamak ve bireyselleştirmek amacıyla teknolojiyi kullanırlar.

5b Alana ait içerik standartları ile desteklenen özgün öğrenme etkinlikleri düzenlerler ve aktif, derin öğrenmeyi artırmak için dijital araçları ve kaynakları kullanırlar. 5c Öğrenmeyi ilgilendiren ve destekleyen yenilikçi dijital öğrenme ortamlarını oluşturmak için öğretim tasarımı ilkelerini araştırırlar ve uygularlar.

6.  Eğitici

Eğitimciler öğrencilerin ISTE standartlarında belirlenen öğrenci başarılarına ulaşmalarını sağlamak için öğrenmeyi teknoloji ile desteklerler. Eğitimciler;

6a Öğrenciyi hem bağımsız hem de grup ortamlarında öğrenme hedeflerine ve sonuçlarına sahip olacakları bir kültüre teşvik ederler.

6b Dijital platformlarda, sanal ortamlarda, teknoloji odaklı uygulama alanlarında öğrencilerin teknoloji kullanımlarını ve öğrenme stratejilerini kontrol ederler.

6c Sorunlara yenilik ve çözüm getirecek bir tasarım süreci yaparak ve bilgi işlemsel düşünme becerilerini kullanarak öğrencileri cesaretlendirecek öğrenme imkânları oluştururlar.

6d Fikirleri, bilgiyi ve aralarındaki bağlantıları iletmek için yaratıcılığı örnek alırlar ve yaratıcılığı beslerler.

7. Analist

 Eğitimciler, öğrencilerin öğrenme hedeflerine ulaşmalarını sağlamada onların
       öğrenmelerini düzenleyecek verileri anlarlar ve kullanırlar. Eğitimciler;

7a Öğrencilerin teknolojiyi kullanma yetkinliklerini gösterebilmeleri için alternatif yollar sağlarlar.

7b Öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak, öğrencilere zamanında geri bildirim sağlamak ve öğretimleri hakkında bilgilendirmek için süreç ve sonuç değerlendirmeleri tasarlarlar ve uygulama anında teknolojiden destek alırlar.

7c Gelişimi yönlendirmek için değerlendirme verilerini kullanırlar ve öğrenci öz-yönelimini oluşturmak için öğrencilerle, ebeveynlerle ve eğitim paydaşlarıyla iletişim içinde olurlar.


KAYNAKÇA

ISTE Standards for Educators,https://www.iste.org/standards/for-educatorsErişim Tarihi: 09.10.2018

İngilizce aslından Çevirenler: Aytuğba Çorapcı, Sevra Alperen

0 Shares
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You May Also Like

COVİD 19 Sürecinde Eğitim ve Öğretimin Sürdürülebilmesi İçin Farklı Senaryolar ve Çözüm Önerileri 1

Table of Contents Hide GirişUZAKTAN ÖĞRETİMYÜZ YÜZE ÖĞRETİM Giriş Okulların yeniden açılacağı günler yaklaştıkça okulların nasıl, açılacağı, sağlık,…