e-öğretim içeriği hazırlamak isteyenler için çoğunlukla doğru aracı ve doğru yöntemi seçmek gerçekten zor bir iştir.

Türkiye’de en yaygın kullanılan Moodle öğretim yönetim sisteminde ders hazırlamak isteyen öğretmenler için hangi yöntem, hangi tür çalışma şekli, iletişim ve kazanım türleri ve taksonomideki karşılıklarını göstermek üzere 2010 yılında Joyce Seitzinger’s hazırlamış olduğu  Moodle Tool Guide (@catspyjamasnz) ismiyle yayınladığı klavuz bu güne kadar Katalanca, Almanca, Fransızca, İbranice, Norveç, Portekiz ve İspanyol dilleri gibi pek çok dile çevrilmiş olmasına karşın 10 yıldır Türkçe çevirisi yapılmamıştı.

Çeviride GavenHanrick’in https://www.somerandomthoughts.com/2012/03/15/a-moodle-2-version-of-the-moodle-tool-guide/ sitesindeki nüshayı esas aldık. Kılavuzun çevirisindeki katkılarından dolayı Esra ÖZTÜRK ÇALIK’a teşekkür ediyoruz.

Kılavuzu aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

Öğretmenler İçin Moodle Araç Kılavuzu

 

You may also like

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

More in Öğrenme