Resim: FreePicture

COVİD 19 Sürecinde Eğitim ve Öğretimin Sürdürülebilmesi İçin Farklı Senaryolar ve Çözüm Önerileri 4

0 Shares
0
0
0

Harmanlanmış Öğrenme

Herkes için sağlık ve güvenliği nasıl sağlayabiliriz?

 • Öğrencilerin yüz yüze öğretim veya Uzaktan öğretim için katılabilecekleri alternatif gün veya haftaları belirleyin
 • Karantina sürecindeki veya 60 yaş üstü  öğretmenleri uygun destek ve kişisel gelişim desteği ile evden Uzaktan öğretim biçiminde eğitin için görevlendirin.
 • Okulunuzun harmanlanmış öğrenme modelinin yüz yüze bileşeniyle ilgili fikirler için yüz yüze öğrenme sekmesindeki bu bölüme bakın.

Bina ve Eklentilerini Nasıl Kullanabiliriz?

 • Sınıf seviyesine ve ihtiyaca göre farklı düzenler ve modeller kullanın:
  •  1-4 Sınıflar: Öğrencileri dağıtabilmek  il, ilçe ve bölgedeki  İlköğretim binalarını ve ihtiyaç durumuna göre diğer okulları kullanmak üzere planlama yapın
  •  4-5. Sınıflar: İlkokul öğrencilerine bir okul binasında tamamen yüz yüze eğitim vermek; kalan öğrenciler bina içinde yüz yüze öğrenme ile Uzaktan Öğretim aracılığıyla evde öğrenme arasında bölün;
  • 7-12. Sınıflar: Ortaokul öğrencilerine yüz yüze eğitime ; geri kalan öğrencileri, binada yüz yüze öğrenme ile evde Uzaktan Öğretim aracılığıyla öğrenme arasında olacak şekilde zamanlama yapın
 • Yüz yüze etkileşime en çok ihtiyaç duyan öğrencileri  için daha büyük binaları (Ortakoul / Lise) kullanın. Bu öğrencilerin aralarındaki mesafeyi azaltmaya yardımcı olabilir. 
 • Fiziki alanı genişletin:
  •  Uzaktan çalışan kurum ve kuruluşlar, kongre, konferans ve fuar alanları, kamu kurum ve kuruluşlarının atıl salonları, (Tiyatro, Kurs, Toplantı vb.) ve toplantı salonlarına sahip büyük işletmelerden sosyal mesafeye uyum içinde yüz yüze eğitimi vermek için mekân talebinde bulunun.
  •  İl Halk kütüphanelerini küçük grupların ders/yüz yüze eğitim ve eğitsel destek alacakları yerler olarak kullanın.
  •  Gençlik merkezlerinin sahip olduğu bina ve eklentileri de internet erişimi olan derslerde kullanmak üzere talep edin.
  • Çevrenizde bulunan kamuya ait atıl binaları, acil toplantı merkezleri vb. için ayrılmış yerleri de araştırın ve kullanımı için talepte bulunun
  • Okulun çevresinde bulunan ve kullanabileceğiniz fiziki mekânlar olup olmadığını araştırın, kurum ve kuruluşların kütüphaneleri, kafeteryalar, toplantı solanları vb.
  • Okul bahçesini fiziki olarak ayırabilmek ve gerektiğinde ders için kullanabileceğiniz şekilde gerekli önlemleri alın (konteyner, vb.)
  • Grupları okul çevresinde ayrı tutmak için römork ve konteyner vb. kiralayın
 • “ Mikro okullar oluşturun
 • Bir bölgede aynı binada ikili öğretim gören okullardan (ilk-orta-lise) gruplayıp bir binanın bir kademeye tahsisini sağlayarak harmanlanmış öğretime geçin dolayısıyla mekanı daha doğru yapılandırabilirsiniz.
 • Bina içinde gruplar / topluluklar geliştirin
  • Öğrencileri gruplara ayırarak farklı fiziki bölgelerde tutun, aynı öğrenciler yalnızca birbirleriyle etkileşime girer ve her grubu bir öğretmenin denetimine verin,
  • Her öğrencinin sabit kalacağı sınıf düzeni tasarlayın. Bu süreçte çok ihtiyacınız yoksa derslik planından vazgeçin
  •  Gurup/Topluluk başına 1 öğretmen görevlendirin
 • Daha büyük bir alanınız varsa sınıftaki sıra, masa ve diğer eğitim araç ve gereçlerini oraya kaydırın.
 • Uzaktan öğrenme ve yüz yüze öğrenmeyi gerçekleştirdiğiniz mekânları imkân dâhilinde ayırın ve her biri için ayrı ayrı yöneticiler görevlendirin
 • Öğrencilerin eğitim araç gereçleri, cihazları vb. paylaşmasına izin verilmeyecekse en gerekli malzemeleri tespit etmek için bir envanter sayımı gerçekleştirin ve öğrencilerimize yetecek kadar malzeme temini için gerekli finansmanı temin için çalışmaları yürütün.
 • Fiziki mesafeyi korumak için fiziki mekanları tahsis ederken hastalığın yayılım sürecini de dikkate alarak mümkünse 2 haftalık periyodlar şeklinde kullanacakları şekilde ayarlayın, bahçe ve diğer alanları, spor salonu vb.
 • Öğrencilerin okula dönüşleri :Fiziksel mesafeyi ayarlayabilmek için sınıflarınızı (en az 1 metre olacak şekilde) ayarlayamıyorsanız, mekânı farklı zamanlarda kullanabilecekleri şekilde ayarlayın ve öğrencileriniz bu süresini iki haftalık süreçler şeklinde (virüsün belirti verme süresini hesaba katarak) yüz yüze geri kalan kısmı harmanlanmış eğitim olacak şekilde ayarlayın

Aile ihtiyaçlarını nasıl anlayabilir ve destekleyebiliriz / öğrencinin sağlığını nasıl koruyabiliriz?

 • Çocuk bakımı
  •    Aynı ailede birden fazla çocuk küçük çocuklara yardımcı olan büyük çocuklarla Uzaktan öğretimi seçebilir
  • Kardeşlerin bizzat / Uzaktan öğretim için aynı programda olduğundan emin olun
  • Öğrenimlerine evde devam eden öğrenciler için aynı mahalle ve bölgede oturan çocuklar için mikro okullar oluşturun, böylece aynı mekânı 3-5 ailenin paylaşımına olanak tanıyarak öğrencileri farklı günlerde farklı ebeveynlerin denetleyebileceği ortamlar oluşturun
  • Gündüz bakım evi /kreş anaokulu vb. yerlerin programlarını harmanlanmış programla uyumla hale getirerek ailelerin programlarına uyumlu hale getirin
 • “Yüz yüze Eğitimde Öncelik Sırası Var mıdır?” Sorusuyla ilgili olasılıklar
  •  Anaokulu ve ilkokul 1 öğrencileri
  •  Mezun olmaya yakın ve daha fazla desteğe ihtiyacı olan öğrenciler
  • Aileler üzerindeki çocuk bakım yükünü azaltmak için İlkokul öğrencileri
  • En fazla desteğe ihtiyaç duyan savunmasız gruplar:
   • Şunları içerebilir: Özel yeteneği olan öğrenciler; çok dilli öğrenciler; evsiz veya geçici konutlarda yaşayanlar; göçmen öğrenciler; okulu bırakma riski taşıyanlar; yoksul veya aileleri başka zorluklarla karşı karşıya kalan ve / veya COVID-19’dan doğrudan etkilenen öğrenciler
   • Bu öğrencilerin haftanın 5 gününde yüz yüze öğretime katılmalarını veya diğer öğrencilerin yarım gün olarak yaptıkları günlerde de bu öğrencilerin yüz yüze eğitime katılmalarını isteyin
   •  Bu tür öğrencileri yardıma muhtaç veya savunmasız olarak anılmamaları için nasıl destekleyeceğinizi düşünün gerekli önlemleri alın
  • 2019-2020 döneminde başarılı olan veya Uzaktan öğrenmeyi ilgi duyan/beğenen öğrencilere bu modele devam etme seçeneğini sunun.
  • Ortaokul Lise: İlişki kurmak için 5. ve 9. sınıf öğrencileriyle başlayın (ve nakil gelen öğrencileri) 
 • Öğrencileri sınıfa getirdiklerinde aileleri yanlarında götürmeleri için kaynak ve malzeme sağlayın (örn. Sadece ders materyalleri değil, aynı zamanda beslenme, gıda vb. şeyler de temin edin)
 • Antikor testleri pozitif çıkan öğretmenleri okulda, negatif çıkanları ise evden ve uzaktan öğretim için görevlendirin

Aileleri nasıl etkili bir şekilde sürece dahil edebiliriz?

 • Uzaktan Öğretim ve Yüz yüze Öğretim bölümlerindeki bu başlığa bakın
 • Ailelere kendi ihtiyaçlarına göre Uzaktan ve yüz yüze öğretim arasında seçim ve çıkış yapma olanağı verin. Ailelerin bu seçimi hem öğretmenlere hem de yöneticilere iletmeleri için kolay ve tutarlı bir yol seçtiğinizden emin olun.

Öğrencilerle nasıl güçlü ilişkiler kurabiliriz?

 • Her öğrenciye haftada en az bir gün yüz yüze öğretmenler ve akranlarıyla buluşmaları için olanak verin
  • Okullar öğrencileri her zamanki gibi derslere atar (geleneksel veya blok program)
  • Her öğrenciye haftanın dört gününden biri atanır A, B, C veya D
  • Okula gideceği günü üç faktör belirler: öğrenci taşıma ihtiyaçları ve servis kapasitesi; sınıf boyutları ve sınıf kapasitesi; kardeş eşleştirme ve benzersiz aile koşulları
 • Okulun açıldığı ilk birkaç günü mümkün olduğunca grup/toplulukları oluşturmaya ayırın. Bu süreci ders işlemekten çok öğrencilerinizi tanımaya ve onların ihtiyaçlarını anlamaya ayırın. Böylece tamamen Uzaktan öğretime geçmek ihtiyacı ortaya çıkarsa öğrencilerinizi daha iyi anlar ve ihtiyaçlarına göre daha rahat şekilde planlama yapabilirsiniz.
 • Uzaktan Öğretim öğrencileri için birkaç haftada bir küçük grup kutlamalarına / etkinliklerine şahsen ev sahipliği yapın
 • Uzaktan Öğrenme ve Yüz yüze Öğrenmenin amacı hakkında eleştirel düşünün
  • Uzaktan Öğretimde sınıf düzeyinde ve / veya içerik alanında yetkinliğe yönelik temel çalışma yöntemine odaklanırken, yüz yüze öğrenme ise ilişki kurma ve akademik olmayan beceriler geliştirmeye (teknoloji sorun giderme, ruh sağlığı, sosyal-duygusal öğrenme ve internet üzerinden sağlanması zor özel hizmetler) odaklanır.

Anlamlı öğrenmeyi nasıl destekleyebiliriz?

 • Uzaktan ve küçük grup tartışması: Dersler veren ve daha küçük tartışma bölümlerini ayıran Üniversite derslerine benzer şekilde, öğretmenler haftada 3-4 saat senkron uzaktan ders verir ve Pazartesi-Perşembe günleri, yüz yüze katılan öğrencilerle sınırlı olan daha küçük bir tartışma bölümüyle bir araya gelir. Aynı sınıf/eğitim seviyesini öğreten eğitimciler farklı roller oynayabilir (ders veren, küçük grup eğitmeni, çalışma saatleri vb.).
 • Öğretmen ve öğrenci zamanını planlamada öğretim ve etkinlik / uygulama blokları hakkında bilinçli olun
  • Öğretmen sabah 1/2 sınıfta ders verdikten sonra o grup alıştırma becerilerine geçer veya öğleden sonra (sınıf dışında daha geniş bir alanda veya Uzaktan öğretim aracılığıyla) kişiselleştirilmiş görevler, oluşturulan çalma listeleri takip etme vb. işleri yaparlar
  • Sınıfın diğer yarısı sabahları uygulama /oluşturulan çalma listelerini takip etme ile başlar ve öğleden sonra sınıfta öğretmene yüz yüze eğitime katılır
 • Yardımcı öğretmenler müdahale ekibi ve / veya uzmanlar, öğretmenin sınıf dışındaki öğrencileri öğretmenle desteklemek için öğretmenle birlikte ekip oluşturmalarını sağlar.
 •  Radyo ve TV Canlı Yayın / canlı akış:
  • Öğretmen aynı anda yüz yüze ve uzak öğrencilere ders verir
  • Yüz yüze öğretime katılan öğrenciler benzersiz roller üstlenebilir (örneğin, bireysel veya grup sunumları; tartışma liderleri; uzaktaki küçük öğrenci gruplarının liderliği)
  • Uzaktan katılan öğrenciler ile canlı sınıflardaki öğrencilerle eş zamanlı olarak derslere aktif olarak katılırlar
  • Öğretmen, öğrenci merkezli yerine öğretmen odaklı geleneksel ders tabanlı eğitimi pekiştirebileceğinden, bu modeldeki görevleri tasarlama konusunda amaca yönelik olarak tasarım yapmalıdır.
 • Aynı sınıf seviyesinde farklı seçmeli dersleri alan öğrenciler olacaktır.  Bu durumda ortak dersleri uzaktan öğretimde verirken aynı seçmeli dersleri alan öğrencileri gruba atamak çok daha kolay olacaktır.

Yardıma ihtiyacı olan ve korumasız öğrencileri nasıl destekleyebiliriz?

 • Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için Uzaktan öğretimde, içeriği hazırlayan ve sunan öğretmene yardımcı olması için öğretmen ve özel eğitim öğretmenleri görevlendirin.
 • Öğretmenlerin/öğretim üyelerinin/destek personelinin belirlenen öğrencilerin ilerleyişini görüşmek için belirli zamanları ayırdığı bir “ekip eğitimi” yaklaşımı düşünün
 • Öğrencilerle haftalık veya iki haftada bire bir görüşme düzenleyin (harmanlanmış öğrenme modelinin Uzaktan Öğrenme öğretimi uygulandığı sırada)

Personeli nasıl farklı şekilde kullanabiliriz?

 • Müdür yardımcılarının oda yerleşimlerini ve sorumluluklarını yeniden değerlendirin
 • İhtiyaçları karşılamak / boşlukları doldurmak ve ilişkiler kurmak ve katılımı / katılımı teşvik etmek için öğrencilerle sosyal bağlantılar kurmak için öğrenci meclisi ve öğrenci kulüplerinde ve öğrenci gruplarından (örn. Kızılay Kulübü, Yeşilay Kulübü, Onur Kurulu vb.) yararlanın
0 Shares
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You May Also Like

COVİD 19 Sürecinde Eğitim ve Öğretimin Sürdürülebilmesi İçin Farklı Senaryolar ve Çözüm Önerileri 1

Table of Contents Hide GirişUZAKTAN ÖĞRETİMYÜZ YÜZE ÖĞRETİM Giriş Okulların yeniden açılacağı günler yaklaştıkça okulların nasıl, açılacağı, sağlık,…

Sosyal Medyanın Ergenlerin Beden Algısı Üzerine Etkileri

Ergenlik dönemi, gelişimsel açıdan birçok değişikliğin meydana geldiği ve bu değişikliklere uyum sağlanma sürecinin yaşandığı bir dönemdir. Bu dönemde ergenler bir yandan bu değişikliklere uyum sağlamaya çalışırken, bir yandan da kimliğini şekillendirmeye, kendini bireysel olarak tanımaya ve tanımlamaya çabalarlar; nasıl göründükleri ve nasıl bir kişi oldukları ile yoğun olarak ilgilenirler, sorular sorarlar ve bu sorulara cevap ararlar.