Görsel: www.FreePik.com

COVİD 19 Sürecinde Eğitim ve Öğretimin Sürdürülebilmesi İçin Farklı Senaryolar ve Çözüm Önerileri 3

0 Shares
0
0
0

Uzaktan Öğretim

Eğitim Bina ve Tesislerini Nasıl Yeniden Düzenleriz?

 • Bina ve tesisleri uzaktan öğretim sunumu için hazır hale getirin.
 • Öğretmenlere uzaktan öğretim yapabilmeleri için sınıflarda tahta, kamera internet vb. altyapı desteği sunun.
 • İhtiyaç durumu veya tercih etmelerine bağlı olarak öğrencilerden küçük grupların eğitim ve öğretimi için gerekli ayarlamaları yapın, sınıf ve odalarınızı buna göre yeniden düzenleyin.
 • Temas mesafesini korumak amacıyla bina girişlerinde yönetici, öğretmen, personel ve diğer personel ile okulda eğitim görecek öğrencilerin devam kontrolleri için, parmak, kimlik okuma vb. hizmetler ile bütünleşik ateş ölçümlerini birleştiren sistemler kurun
 • Binaların farklı kullanımları için gerekli planları ve bütçe ihtiyaçlarını belirleyin.
 • Okulun giriş ve çıkışlarına öğrencilerin el hijyenini sağlayabilmeleri için el antiseptiği koyun.

Mevcut aile ihtiyaçlarını nasıl anlayabilir ve destekleyebilir / öğrencinin sağlığını nasıl sağlayabiliriz?

 • İlk Okullarda Sosyal ve Duygusal öğrenmenin en az yarısını uzaktan öğretim yöntemiyle sunun.
  • Öğrencilerin fiziki ve bedensel sağlığını korumalarına yardımcı olmak için kültür fizik hareketleri planlayın.
  • Öğrencilerinize geçen dönem ve bu dönem içerisinde salgın sürecinin kendilerini nasıl etkilediğini anlatmalarını isteyen bir yazı kaleme almalarını isteyin
 • Okul rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerine daha fazla ağırlık verin ve sınıf öğretmenleri ve okul rehber öğretmenleri ile bir çalışma grubu oluşturun
 • Günün başlangıcında sağlıklı yaşam becerileri ile ilgili çalışmaları planlayın ve uygulayın.
 • Bireysel olarak ulaşılamayan öğrencileriniz için öğretmenlerin nasıl hareket edecekleri ve nasıl yardımcı olabilecekleri hususlarını içeren bir site ve yine öğrencilerinize çevrim içi olarak ulaşabilecekleri bir psikolojik destek platformları oluşturun.
 • Ebeveyn ve velililerin birbiriyle iletişimlerini desteklemek için iletişim ağları oluşturun, çocuklarına yardımcı olabilecekleri çeşitli eğitim kaynaklarına kolayca ulaşabilecekleri platformlar oluşturmalarına yardımcı olun
  • Birbirine yakın oturan aynı sınıf seviyesindeki öğrencilerinizi belirleyin.
  • Ailelerin uzaktan öğretim sürecinde birbirlerine çocuk bakımı, servis sosyal ihtiyaçlar vb. konularda yardımcı olabilecekleri mini ağlar oluşturabilmeleri için altyapı desteği sağlayın.
 • Haftalık sanal toplantılar aracılığıyla sınıf / okul düzeyinde aile destek gruplarına destek olun

Aileleri nasıl etkili bir şekilde dahil edebiliriz?

 • Uzaktan öğretim platformu için giriş bilgileri, çalışma prensipleri ile ilgili olarak okul ve eğitim bölgesi düzeyinde tutarlı bir yaklaşım ve politikalar geliştirin.
 • Ailelerin tümünün aynı anda programa dâhil olamayacaklarını göz önünde bulundurarak eğitim ve öğretim materyalleri ile gerekli diğer belgelere ulaşmalarına imkân tanımak üzere asenkron bir yaklaşımı da benimseyin.
 • İletişim
  •  Ebeveynlerin çocuklarının öğretimlerine yardımcı olabilmek için ne kadar süre ayırmaları gerektiği ve bu süreyi nasıl kullanmaları gerektiği ile ilgili olarak gerekli bilgilendirmeyi yapın. İlkokul velileriyle yapılan bir ankette velilerin çocukları için günlük 2,5 saatlik bir süre harcama yaptıkları tespit edilmiştir.
  • Ebeveynler ve çocuğun bakımın üstlenenlere, çocuğun her türlü durumu ile ilgili olarak endişe ve kaygıları için resmi ve gayri resmi her türlü kanal üzerinden geri bildirim sağlamak için açık kapı politikası oluşturulmalıdır. Bu konuda alınan geri bildirimler değerlendirilerek öğrencilerin gün içerisinde işlenen derse ilişkin olarak (yetersiz kaldıkları veya içeriğin öğrencilerin seviyesinin altında kaldığı gibi) bildirimler ile telekonferansa ilişkin tutumları da değerlendirilmeli ve gerektiğinde ders planlaması yeniden gözden geçirilmelidir.
 • Ebeveynlere öğrencilere gelişim özellikleri ile ilgili olarak uygun beklentiler içerisinde olmaları için rehberlik sağlayarak temel akademik alanlarda etkili destek sağlamak için “nasıl yapılır” videoları hazırlayın ve sunun Örneğin:
  • Ailelere, Türkçe ve matematik ile ilgili belirli kavramların nasıl uygulanacağı ve hedeflerin nasıl belirleneceği konusunda koçluk yapmak;
  • öğrenme esnasında teneffüs ve mola vermenin önemi hakkında ipuçları;
  • ·velileri dersleri daha erişilebilir bölümlere ayırmaları için yönlendirmek;
  • çocukların katılımı artırmak için farklı araçlar, işaretleyiciler / boya kalemleri veya kağıt kullanmalarına izin vererek eğlenceli bir unsur eklemek;
 • Öğrencilerin kullanacağı ortak teknoloji araçları için adım adım talimatlar hazırlamak.
 • Ebeveynlerle öğrencilerin, ne yaptıkları yardıma ihtiyaç duydukları/duyabilecekleri konular ve bu konularda neler yapabilecekleri ile ilgili olarak iki haftada bir 20 dakikalık senkron video konferanslar düzenleyin.
 • Senkron video konferanslarda öğrenci katılımı için açık beklentiler oluşturun
 • Ders ve konuların işlenmesinde farklı öğrenci deneyimleri oluşturmak için ebeveynlere (daha derin öğrenme, eksik konularını tamamlama vb.) seçim yapabilmeleri için fırsat sunun.
 • Bazı seçim seçenekleri ve öğrenme deneyimleri oluşturma yeteneği ile ailelere müfredatı ayarlamaları için özgürlük ve destek verin
 • Her sabah normalleşme sürecine ilişkin duyurular için video çekimleri kullanın.
 • İlkokul öğrencileri için:
  • Duygu aktarımı ve bağlılık amacıyla uykudan öncesi için öğretmenler tarafından okunan masal ve hikayelerin paylaşılmasını sağlayın
  • Ailelerden çocuklarının evde öğrenme esnasında yaptıkları etkinliklerle ilgili olarak oluşturulacak video veya kolaj için resim ve video kaydı göndermelerini isteyin.
 • Aile üyelerini aşağıdaki konularla ilgili yardımlarını almak üzere senkron sanal sınıf eğitimlerine katılmaya davet edin:
  • Deneyimi gözlemleme ve geri bildirim sağlama
  • Rutin işlerinizi hızlandırma ve gerçek zamanlı soruları cevaplama
  • Öğretmen ders işleyişini görme , anlama ve kendisi için model oluşturma
 • Ailelerin rutinler, yapılar ve etkili bir ev öğrenme ortamı vb. oluşturmalarına yardımcı olun.

Öğrencilerle nasıl güçlü ilişkiler kurabiliriz?

 • Her bir öğrenciniz için haftada en az 10-20 dakikalık görüşme süreci ayarlayın
 • Her öğrenciyle haftada 10-20 dakika ayrı ayrı görüşün
  • Kontrol etmek, soruları cevaplamak ve gelişimlerini gözden geçirmek için bu zamanı kullanın
  • Ebeveynleri bu toplantılara katılmaya davet edin ve öğrencinin ihtiyaçlarını / ilgi alanlarını belirlemek için planlamalar yapın
 • Kahvaltı veya öğle yemeğinde akademik olmayan veya ortak ilgi alanları olan küçük gruplarla yapılan toplantılar iletişimi kolaylaştırır.
 • Sanal danışmanlık deneyiminizi geliştirin
  • Kullandığınız platform üzerinden veya herkesin kolayca ulaşabileceği bir ortam üzerinden sohbet ortamı oluşturun (güvenliği dikkat ederek)
  • Ayrı bir ÖYS / platform bağlantısı ayırın ve / veya herkes için çalışan bir ortamda sohbet etmenin yollarını düşünün
  • Danışman tarafından topluluk oluşturma faaliyetleri
  • Danışma sürelerinin her hafta eş zamanlı öğrenme programına dahil edilmesini sağlayın
  • Sınıf rehber öğretmeni veya danışman oturumlarına katılmayan / katılamayan öğrencilerin takiplerini yapar.
 • Öğrencilerin her sabah 10-20 dakika arası önceden belirlenmiş bir konu ile ilgili paylaşım yaptıkları 10-20 dakikalık toplantılar yapın.
 • İlkokulda okuyan öğrenciler için hangi tür öğretme ve öğrenme stilinin işe yaradığı ile ilgili araştırma ve çalışmaları takip edin ve hangilerinin daha çok işe yaradığını tespit edin.
  •  Video konferanslarda öğretici şarkılar kullanın
  • Ev ortamındaki ögeleri ve nesneleri içeren dersler oluşturun
  • Video konferanslarda İlkokuldaki öğrencilerin dikkat aralığının kısa olduğunu dikkate alın, süreler çok uzatmayın, amacı ve hedefi net olarak belirleyin
  • Tüm öğrencilere katkıda bulunacak kadar çalışma süresi sağlamak için tüm grup sanal toplantılarını küçük gruplar ve sosyal gruplar için ne zaman kullanacaklarını dikkatlice düşünün
 • Bahar ve güz dönemi: Sabahın erken saatlerinde, öğle yemeğinde ve / veya öğleden sonraları katılabilecekleri sanal kulüpler veya akran grupları oluşturun.
 • Her oluşturduğunuz sanal sınıf ve gruplar için kısa tanıtım videoları hazırlayın.
 • Öğretmenler öğrencileri için uymaları gereken sanal sınıflarının kuralları hakkında açık net ve anlaşılır bir ders hazırlamalıdır:
  • Sessize al düğmesi ne zaman kullanılır?
  • Konuşmak için “elini kaldır” ma
  • Öğrencilerin çalışmaları hakkında geri bildirim almanın en iyi yolu
  •     Diğer öğrencilerle nasıl iş birliği yapılır
 • Sohbetin açık olduğu veya çevrim içi oyun turnuvaları ve film gösterimi için “canlı izleme” etkinlikleri yapın

Anlamlı öğrenmeyi nasıl destekleyebiliriz

 • Okul Araç ve Gereçlerini Ailelerle Paylaşın
 • Okulların birçoğunda evlerde yaygın olarak bulunmayan, öğrenci öğrenimi için temel olan özel araçlar ve kaynaklarla bol miktarda vardır: Öğrenci seviyesine uygun kitaplıklar, çocukların matematiksel kavramları görselleştirmelerine yardımcı olan matematik araçları, öğretmenleri için kolay geri bildirim sağlayan ve öğrenmede yeniliklere imkân sağlayan araçlar,  çeşitli yüksek kaliteli kitap seçimleriyle dolu kütüphaneler ve katılımı artıran ve öğrenmeyi sağlayan sayısız diğer materyal. Okullar yüz yüze öğretime ara vermek zorunda kaldığı durumlarda gerektiğinde, cihazların yanı sıra İl, ilçe ve okullar bu diğer önemli malzemeleri dağıtmak için gerekli planlamayı yapmalı. Bunu yapmamak, birçok aile talep üzerine bir dizi öğrenme aracını seçemediği için öğrenciler arasındaki eşitsizlikleri arttırmaktadır.
 • Tasarım Projesi Temelli Öğrenme (PTÖ) / Disiplinler arası Birimler
  • Amaçlı işbirlikli çalışma grupları oluşturun
  • Öğretim programlanın esnek bir şekilde çeşitli şekillerde uygulanabildiği proje tabanlı öğrenmeyi teşvik edin
  • Çevrim içi öğrenme / ekran zaman bileşenlerini dengelemek için öğrencilerin uygulamalı inşa / oluşturma yoluyla becerilerini sergileme imkanları hakkında düşünün
 • Sınavlar ve Beceri Sergileme için beklentilerinizi belirleyin/oluşturun
  • Öğrencilerin ekran başında geçirdikleri süreyi azaltmak için sınav ve testlerin fiziksel kopyalarını ulaştırın
  • Öğrencilerin, test / çevrim içi ödev yerine kişiselleştirilmiş bir sanal toplantı sohbetinde bilgilerini sunmasına/göstermesine izin verin
  • İntihal / aşırma / iş paylaşımı (telif) konularında kısa ve öz bir politika paylaşın
 • Tüm Bölge zaman çizelgelerini ve biçimlerini belirleyin
 • Yaratıcılığı / oluşturmayı teşvik eden tasarım görevleri oluşturun
 • Mümkün olduğunda öğrencilere kitap sağlamaya devam edin – bazı öğrencilerin -elinin altında bir kitap bulundurmaya ve ona dokunmaya ihtiyacı vardır.
 • Öğretim programlarında kişiselleştirmeyi ve farklılaştırmayı destekleyen ve bizzat öğrenme öz geçmişlerinde kullanabilecekleri program seçeneği listeleri oluşturun
 • Öğrenmeyi farklılaştırın ve öğrencilere ödevler için birden fazla seçenek sunun

Yardıma ihtiyacı olan öğrencileri nasıl destekleyebiliriz?

 • BEP’ li öğrenciler için video konferans ve sanal toplantı sayısını dengeleyin
  • Destekleri gün boyu toplantılarda olmayacak şekilde planlayın / birleştirin veya bir sınıf toplantısı kadar ara verin
 • Zor durumdaki öğrenciler için temel derslere odaklanın
 • Küçük gruplar halinde öğretmen yönetiminde eğitim verin ve bire bir destek için çalışma saatleri sağlayın
 • Uzaktan öğretim derslerinin kendi sınıflarında hazırlandığından emin olun
 • 1: 1 öğretim kontrollerini gerçekleştirmek için donanımlı mobil minibüslerden (öğretmeni ve malzemeleri barındırmak) faydalanın
  • Minibüs, çocuğun okul binasına ulaşımını gerektirmemesi için hizmet vermek üzere öğrencinin evine gelebilir
  • Servis arasında temizleme yapılmalı
 • Fizyoterapi, Mesleki Terapi ve BEP hizmetleri sunmak için okul sistemi dışındaki topluluk kaynaklarından yararlanın
 • Öğrencilerin tüm sınıflarda çalışmasını kolaylaştırmak için Öğretim Yönetim Sisteminizi  aynı “şablon” ile tasarlayın
 • Özel İşlev stratejilerini açık bir şekilde öğretin
  • Uzaktan öğrenme için gerekli olan önceliklendirme ve planlama becerileri
  • Hatırlatıcı/Not almak için çevrim içi not alma  araçları kullanın
  • Öğrencileriniz için “nasıl yapılır” videoları oluşturun
 • Evde İngilizce Öğrenenler (EL) için sözlü dil gelişimini desteklemeye yardımcı olabilecek ebeveynlere / velilere / aile üyelerine yönergeler / beklentiler sağlamaktadır.
 • Dil ve konuşma güçlü olan bireyler için Özel Öğretim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün sayfalarına bakabilirsiniz
 • Meraklı olun: Öğrenme hakkında birçok soru sorun
 • Sabırlı olun: Cevapları bekleyin, çocuğu acele ettirmeyin, böylece kendini özgürce ifade edebilir
 • Çocuğunuzun kendisini geliştirmesine izin verin: Çocukları her gün temel öğrenmeleri özetlemeye davet edin
 • Çocuğunuzun öğretmesine izin verin: Çocuğunuzu size her gün yeni bir şeyler öğretmeye teşvik edin
 • Dil için model olun: Öğrenme sırasında / gün boyunca çocuğunuzla konuşun ve yaptığınız her şeyi açıklayın
 • Bağlantı kurun: Çocuğunuzun önceki öğrenmeyle bağlantı kurmasına yardımcı olun

Personeli nasıl farklı şekilde kullanabiliriz?

 • Aile bireylerinin kolay ulaşabilecekleri, özellikle COVID-19 ile ilgili kaygılara cevap vermekle sorumlu bir personel görevlendirin
 • Okul iptal edildiğinde veya çocukları hasta olduğunda bir aile üyesine bakmak veya bir çocukla evde kalmak için personelin izin almasına izin vermek de dahil olmak üzere esnek izin ve çalışma politikaları tasarlayın
 • Öğrencileri akademik olarak desteklemek için görevlendirmeler yapın bunun yanı sıra Uzaktan öğretim sürecine katılmayan/katılamayan öğrencileri destekleme konusunda stratejiler belirleyin
 • Rehber öğretmen  ailelere daha fazla erişim, daha fazla kontrol yaparlar; öğrencilerin çalışmalarına ve organize olmalarına yardımcı olurlar
 • Görevli memur uzaktan öğretimde çalışmayana bağlantı ve “gösterilemeyen” belgeleri takip eder gerekli belgelendirmeleri sağlar
 • Yardımcı öğretmenler
  •  Becerileri güçlendirmek için 1: 1 veya küçük grup öğrencileriyle çalışırlar
  • Okul binasına geri dönüşte onlara daha iyi yardımcı olmak için öğrencilerle bağlantı kurar
 • Rehberlik danışmanları,  zor durumdaki öğrenciler ve aileler için destek sağlar ve kendi sanal sınıfları üzerinden kaynaklar sunarlar
 • Kütüphaneciler / Kütüphane Medya Uzmanları
  • Kaynakları bulma / düzenleme
  • Kitaplara erişimi kolaylaştırmak
  • Hem iş arkadaşlarınıza hem de öğrencilere / ailelere teknoloji entegrasyonu desteği sağlamak
 • Beden eğitimi ve Müzik öğretmeni sanat ve müzik ile ilgili etkinlerin ödev ve günlük programlara uyumunu sağlar: Her öğrenme etkinliğinden sonra (teneffüs aralarında) fiziksel bir etkinlik, farkındalık eğitimi veya müzik etkinlikleri düzenler
 • Öğretmenlerin , öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için ders planlama ve ayarlama yönergelerinin paylaşmasını sağlayın. Bunu, sürekli geri bildirim sağlayan uzman öğretmenler ve koçlar tarafından desteklenen çalışma haftalarının düzenli bir parçası olarak yaparlar.
 • Ortaokul ve Lise Öğrencileri için: Konu alanlarına yönlendirmek için öğretmenleri tanımlayın . Günlük canlı eğitim için her sınıf için içerik başına bir öğretmen seçin ve diğer tüm öğretmenleri kullanarak:
  • Ödevleri inceleme, not verme ve geri bildirimde bulunma
  •  Öğretim Yönetim Sistemi/Telekonferansı’ı kullanarak günlük çalışma saatlerini takip etme
  •  Öğrencilerin kendilerine en uygun seviyeye kendi seçtikleri küçük gruplar içinde farklılaştırılmış öğretim / destek sağlayın (örneğin, yardıma ihtiyacım var / kısmen anladım / devam etmeye hazırım)
   • Öğretmen tarafından yürütülen tanıtım derslerini planlamak için içerik ekibiyle işbirliği yapın
   • Tanıtımı veya yönergeleri kaçıran öğrenciler ve aileleri kontrol edin
   • Ders sunumu veya başka bir giriş etkinliğine ev sahipliği/gruba danışmanlık ve  liderlik edin

Servis ve taşıma işlerini nasıl kolaylaştırabiliriz?

 • Cihazları ulaştırmak, dijital olarak gönderilemeyen öğrencilerden / ailelerden iş toplamak, farklı birimler için kitap / materyal dağıtmak için sürücülerinin görevlendirilmesi 
 • Ekonomik desteğe ihtiyacı olan öğrencilere destek olun, özellikle sıcak yemek konusunda onlara yardımcı olun, covid 19 sürecinde işini kaybeden velileriniz de olacaktır bunları hızlıca tespit edin
0 Shares
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You May Also Like

COVİD 19 Sürecinde Eğitim ve Öğretimin Sürdürülebilmesi İçin Farklı Senaryolar ve Çözüm Önerileri 1

Table of Contents Hide GirişUZAKTAN ÖĞRETİMYÜZ YÜZE ÖĞRETİM Giriş Okulların yeniden açılacağı günler yaklaştıkça okulların nasıl, açılacağı, sağlık,…