COVİD 19 Sürecinde Eğitim ve Öğretimin Sürdürülebilmesi İçin Farklı Senaryolar ve Çözüm Önerileri 1

0 Shares
0
0
0

Giriş

Okulların yeniden açılacağı günler yaklaştıkça okulların nasıl, açılacağı, sağlık, ulaşım, hijyen, eğitim ve öğretim, sınıf ve binaların kullanılması da dahil olmak üzere herkes onlarca soruya cevap arıyor. Bu sürecin en önemli aktörü olan okul yöneticileri ve öğretmenlere yardımcı olmak üzere dünyadaki farlı örneklerden yola çıkarak hazırlanan bu dokümanla onlara yardımcı olmayı amaçladık.

Okulların yeniden açılmasıyla ilgili karşılaşacağımız muhtemel durumlarla ilgili elimizde yeterince veri ipucu bulmak mümkün. Konu tüm dünyada öğretmenler, öğrenciler, liderler ve politikacılar da dâhil olmak üzere ama özellikle aileler için oldukça sıcak bir gündem maddesi olarak tartışılmaktadır.

İl, İlçe, Okul ve Bölgelerimiz aslında sorunların pek çoğunu kendi öz kaynakları ile çözme potansiyeline sahiptirler. Önemli olan bu süreçte sağlıklı bir planlama yapmak ve kaynakları etkili ve verimli bir şekildi kullanabilmektir.  Bu çalışmada COVİD 19 sürecinde eğitimin mesafe, sağlık ve korunma ihtiyaçları göz önünde bulundurularak 3 farklı senaryo üzerinden sürdürülebileceği varsayılmış ve bunun için ihtiyaç duyulan planlama, kaynak ve stratejiler belirlenmiştir. Ortaya konan fikirler okula yeniden dönüş sürecinde somut ve uygulanabilir bir liste halinde sunulmuştur. Bu çalışmada okul, bölge, ilçe ve illerin bu süreçte karşılaşabilecekleri muhtemel sorunlar üzerinden uygulamaya yönelik pratik çözümler için örnek ve ilham alabilecekleri fikirler dizisinin sunulmasıdır.

Bu çalışmada pek çok kaynak gözden geçirilmiş, farklı ülke ve okul uygulamalarına yer verilmiştir. Çalışma, Yaz Dönemi, Uzaktan Öğretim, Yüz yüze öğretim ve tüm senaryolarda ortak kullanılabilecek fikirler olmak üzere 5 bölümden oluşmaktadır.

Tüm bölümlerde aşağıdaki başlıklar çerçevesinde muhtemel sorunlar ve çözüm önerileri listelenmiştir:

  • Herkes için sağlıklı bir ortamı nasıl sağlayabiliriz?
  • Bina ve tesislerde nasıl ve ne gibi değişiklikler yapmalıyız?
  • Ailelerin ihtiyaçlarını nasıl anlayabilir ve onları destekleyebiliriz 
  • Aileleri nasıl etkili bir şekilde sürece dahil edebiliriz?
  • Öğrencilerle nasıl güçlü bir iletişim ve ilişki kurabiliriz?
  • Kalıcı ve anlamlı öğrenmeyi nasıl destekleyebiliriz?
  • Dezavantajlı öğrencileri nasıl destekleyebiliriz?
  • Personeli nasıl farklı şekilde istihdam edebilir, çalışma şekillerinde ne tür değişiklikler yapabiliriz?
  • Taşıma ve ulaşım işlerini nasıl kolaylaştırabiliriz? 

Bölümlerde daha detaylı bilgi ihtiyacı olduğunda başvurulmak üzere farklı kaynakların direkt linklerine yer verilmiştir. (Bu kaynaklar ayrıca çalışmanın sonunda da yer almaktadır.)

UZAKTAN ÖĞRETİM

Öğrencilerin öğretmenleri ile sanal platformlar üzerinden senkron olarak iletişim kurduğu veya asenkron olarak çok az temas ettiği bir iletişim tarzı ile bir araya getiren uzaktan öğretim deneyimi, okullarda karantina altındaki personel ve öğrenciler ile bağışıklığı zayıf herkes için ideal bir öğretim ortamıdır. Salgının önlenemediği durumlarda öğrencilerin eğitim ve öğretimlerinin devam etmesi için alternatif bir yöntemdir.

HARMANLANMIŞ ÖĞRETİM

Hem uzaktan hem de yüz yüze öğrenmenin bazı bileşenlerini içeren modeller harmanlanmış öğrenme olarak da adlandırılabilir. Harmanlanmış öğrenme esneklik sağlarken, personel ve fiziksel alan kısıtlamaları okulların sınıf seviyesine, öğrenci ihtiyaçlarına vb. göre öncelik vermesini gerektirebilir.

YÜZ YÜZE ÖĞRETİM

Yüz yüze öğrenme, fiziksel eğitim ortamında olabildiğince çok kişi için yeniden en önemli alternatif olarak ortaya çıkarken hastalığın yayılmasını en aza indirgemek amacıyla, sosyal mesafe ve temizlik ve hijyen kurallarını uymak şartıyla öğrenciler ve eğitimciler arasında yüz yüze öğretim deneyimlerini yaşamalarına imkân tanır.

0 Shares
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You May Also Like