Öğrenme ÖYS-LMS (Öğrenme Yönetim Sistemleri) Nedir?

Carnegie Mellon'daki Öğrenme Sistemleri Mimarlık Laboratuvarı, “Bir Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS), bir veya daha fazla Dersi bir veya daha fazla öğreniciye uygulamak için kullanılan bir yazılım paketidir. ÖYS, öğrencilerin kendilerini tanımlamak, derslere kaydolmak, dersleri tamamlamak ve değerlendirmelere katılmak için genellikle web tabanlı bir sistemdir.” (LSAL, 2004 in Gallagher, 2007).