person writing on notebook
Photo by Julia M Cameron on Pexels.com

Sınıfta Ders Yapamıyorsak neyi nasıl yapmalıyız?

0 Shares
0
0
0

Zeki Tuman

Salgın nedeniyle öğrencilerle okulda bir araya gelemedimiğiz bu günlerde, alternatif olarak elimizde neler var, öğretimi nasıl ve ne şekilde sürdürmeliyiz. Başırılı bir eğitim ve öğretim için;

Neler Yapmalıyız?

Öğrenciler için öğrenme boşluğu ortaya çıkaracak olan uygulamalardan nasıl kaçınabiliriz? Öğrencilerimize en iyi şekilde eğitim vermek için harmanlanmış öğrenme modelinden nasıl faydalanabiliriz:

 • Öğrenci Deneyimi: Tek bir ders sunumu biçimi yerine birden fazla ders sunum şeklini seçerek öğrencilerimize etkili ve güçlü eğitim erişimi sağlayan daha bireyselleştirilmiş bir öğrenci deneyimi oluşturabiliriz.
 • Performans Desteği: Öğretmenlerimize öğrencilerin hedeflerine ulaşmaları ve derse ilişkin tüm kazanımları elde etmelerini sağlamak için destek verebiliriz.
 • Mesleki Gelişim: Yeni normalde değişen öğretmen ve öğrenci rolüne ilişkin olarak öğretmenlerimize mesleki gelişim desteği verebiliriz.
Şekil 1 Öğrenme Modeleri

Kritik Soru:

Öğrencilere içerikleri sunmak ve öğretmek için hangi eğitim modelini seçmeliyim? Okulda yüz yüze yapılan etkinliklerin (2020 bahar döneminde olduğu gibi) çevrim içi ortama taşınabilse de, harmanlanmış bir öğretim modeli, okulların öğrencilere amaca yönelik destek sağlamak için her bir sunum biçimi (okulda, senkron, eşzamanlı) için en yüksek faydayı sağlayacak etkinlikleri seçmesine ve öncelik vermesine imkan tanır.

Şekil 2 Asekron veya senkron öğretimi ne zaman tercih etmeliyiz?
 • Sınıf dışında yapılacak olan sınavlar için hazırlık
 • Amaçlı ve veriye dayalı kişisel veya küçük grup öğretim tasarımı
 • İçeriğin daha iyi anlaşılması ve farklı bakış açılarından faydalanmak için akranlarla iş birliği gerektirmesi
 • Uzman desteği gerektiren karmaşık içerik
 • Çok fazla kaynak gerektirmeyen kolay ve basit çalışmalar
 • Öğrencilerin günlük okuyacakları nitelikli metinleri esas alan ödevler
 • Öğrencilerin sınıfta geliştirdikleri beceri ve bilgileri almalarını ve yeni bir şekilde uygulamalarını gerektiren ödevler
 • Senkron öğretimde öğrencilerin etkinliklere kolay bir şekilde katılmaları için bilmeleri gerekli olan içerik (sözlük, okuma parçası vb.)

Örnek etkinlikler

Şekil 3 Hangi tür etkinliklerde hangi öğretim türü tercih edilmeli?

Senkron Eğitimde

 • Küçük Grup Öğretimi
 • Ödev ve çalışmalara geri bildirimler
 • Bireyselleştirilmiş Eğitim Çalışmaları
 • Sonuç değerlendirmesi (testler)
 • Süreç değerlendirmesi
 • İşbirlikli çalışma
 • Etkileşimli Ders Anlatımı

Asenkron Eğitimde

 • Bağımsız liste
 • Öğrencilerin günlük olarak okuyacakları nitelikli metinleri esas alan ödevler
 • Öğrencilerin sınıfta geliştirdikleri beceri ve bilgileri almalarını ve yeni bir şekilde uygulamalarını gerektiren ödevler
 • Senkron öğretimde öğrencilerin etkinliklere kolay bir şekilde katılmaları için bilmeleri gerekli olan içerik (okuma parçası, sözlük vb.)

Performans Yönetimi

Beş Soru

Öğretmen performansının değerlendirilmesi.  Aşağıdaki 5 temel soruyu 2020-20201 öğretim yılında neye odaklanmamız gerektiği ve özellikle öğretimin birden çok yöntem ve kanalla sürdürüleceği göz önünü alınarak başarı kriterlerimizi yeniden ela almak için kullanabiliriz.

Şekil 4 Harmanlanmış Öğretnme Türleri

Harmanlamış Öğrenmenin Çekirdeği Beş Temel Soruya Odaklanır:

 1. Öğrenme Kültürü: Öğrenciler başından sonuna kadar dersin çalışmalarına katılıyor mu?
 2. Temel İçerik: Tüm öğrenciler dersin kazanımları ve sınavlar için gerekli içerikle mi çalışıyor?
 3. Etkin Katılım (academic ownership): Tüm öğrenciler sınıfta düşünme yapmaktan sorumlu mu?
 4. Öğrenmenin Tespit Edilmesi: Tüm öğrenciler öğrendiklerini gösteriyor mu ve öğrendikleri belirlenebiliyor mu?
 5. Öz Yönetimli Öğrenci (student agency): Tüm öğrenciler öğrenme süreci ve öğrenmede ilerlemeleri konusunda sorumluluk gösteriyor mu?

Önerdiğimiz Yaklaşımlar

Şekil 5 Ölçme ve Değerlendirme

Örnek Harmanlanmış Çekirdek Değerlendirme Tablosu

Performans Alanı: Etkin Katılım (Academic Ownership)

Karma bir öğretim modeli, okul liderlerinin, öğretim sunum formatına bağlı olarak öğretmen performansına ilişkin beklentilerin nasıl değiştiğini tanımlamalarını gerektirecektir.

 • Yüz yüze çevrimiçi, öğrenciler akranlarının düşüncelerine, fikirlerine veya cevaplarına yanıt verir ve bunları geliştirir.
 • Öğretmenler, sanal zamanın küçük grup ve büyük grup öğrenmesi sürecini güçlendirip güçlendirmediğini belirlemek için araştırma yapar ve bunun tersi de öğrencilerin içeriği kazanıp kazanmadığını netleştirmeye yardımcı olur.
Şekil 6 Harmanlankmış Öğretme

Başarı Desteği

Tüm öğrencilerin hibrit öğretim modelinde kişiselleştirilmiş başarı koçluğu desteği almalarını sağlamak için okul liderlerinin ders sunum formatına uygun olarak öğretmen performansı beklentilerini belirlemesi gerekir.

Şekil 7 Öğretmenden beklenen rol değişikliği: Rehberlik etmek

Birebir öğrenci desteği için öğretmenden beklenen rol değişikliği:

 • Hedefler belirlemek: Öğretmenler, öğrencilerin ortaöğretim sonrası hedeflerine uygun öğrenci hedeflerini birlikte yazar.
 • Olumlu davranış destekler: Öğretmenler, yanlış davranışları proaktif bir şekilde önlemek için bireyselleştirilmiş ve sınıf çapında davranış planları kullanırlar.

Başarı Desteği

Şekil 8 Öğrenci Desteği için öğretmenden beklenen rol değişikliği: Veri toplamak

Birebir öğrenci desteği için öğretmenden beklenen rol değişikliği:

 • Veri toplamak: Öğretmenler, öğrencilerin ders içeriğindeki ustalık ve/veya IEP hedeflerine doğru ilerlemelerini göstermeleri hakkında etkili bir şekilde veri toplamak için iş birliği içindedir.
 • Bağımsızlığı teşvik etmek: Öğretmenler, öğrencilere sağlanan destekleri kademeli olarak serbest bırakarak öğrencinin bağımsızlığını desteklerler.

Eğitimciler için beklenen Zorluklar

Akademik Destek

• Yüz yüze eğitim için hazırlanmış müfredatın revize edilmesi

• Öğrenci performansını izlemek ve öğretmek için çevrimiçi platformları kullanmaya uyum sağlama

Sosyal mesafe kuralları sebebiyle ve öğretmenin zamanına uygun ayarlanmamış dersler sebebiyle meslektaşları ve uzman kişilerle işbirliği yapmak için yer ve zaman bulamama,

Sosyal-Duygusal Destekler

Öğrencilerin tamamlanmamış öğrenme, kişisel kayıp ve travma nedeniyle sahip olacakları sayısız sosyal-duygusal ihtiyacı gidermek

 • Fiziksel olarak birlikte değilken işbirlikçi ve güvenilir bir okul topluluğu oluşturmak
 • COVID-19 nedeniyle travma ve kayıpla başa çıkabilecek personeli desteklemek
 • Evde öğrenme ortamları çevrimiçi öğrenmeye elverişli olmadığında öğrencilere destek olmak

Öğretmen destekleri

• Bu karma akademik modeli etkili bir şekilde uygulamak için öğretmenlerin hangi benzersiz desteklere ihtiyacı var?

Okullar için Öncelikler

 •  Meslektaşlar ile işbirliğini güçlendirin
 •  Öğrencilere kişiselleştirilmiş destek sağlayın
 •  Öğrencileri evde başarılı eğitim için, öğrenme için gerekli ayarlamaları yapın

Geliştirme ve Destek

 •  Karma Çekirdek Değerlendirme Tablosu oryantasyonu
 •  Karma kurslar geliştirme
 •  Etkili ters çevrilmiş öğrenme uygulamaları
 •  Teknoloji platformları ve çevrimiçi müfredat araçları ile ilgili eğitim
 •  Karma bir modelde birlikte öğretim / işbirliği için stratejiler

Başarı için Yapılar

 • Okul liderlerinin öğrenci gözlemleri ve kayıtlarla ilgili geri bildirimi
 • Karma dersler oluşturmak için yazın planlama yapın
 • Ortak çalışma planı için yapılandırılmış zaman aralıkları ayarlama
 • Öğrenciler ve ailelerle kontroller

Devam eden, esnek mesleki gelişim süreleri

Okuma Listesi

https://tntp.org/assets/TNTP_Blended_Core_Teaching_Rubric_Fall_2016_Edition_v2.2.pdf

https://tntp.org/blog/post/putting-great-teaching-at-the-heart-of-blended-learning

https://tntp.org/assets/documents/TNTP_BlendedLearning_CoreRubric_2014.pdf

https://tntp.org/assets/documents/TNTP_Blended_Learning_WorkingPaper_2014.pdf

Not:Bu çalışma TNTP Sitesindeki yukarıdaki çalışmalar esas alınarak hazırlanmıştır.

0 Shares
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You May Also Like