Avrupa Oyun Bilgi Sistemi (PEGİ)

Avrupa Oyun Bilgi Sistemi (İngilizce: Pan European Game Information) ya da kısaltmasıyla PEGI, video oyunlarını yaşa ve içeriğe göre sınıflandırarak tüketicilerin bu ürünleri satın alırken bilinçli kararlar almasına yardımcı olmak için kurulmuş Avrupa merkezli video oyunu içerik derecelendirme sistemidir.

Avrupa Etkileşimli Yazılım Federasyonunun ((ISFE-Interactive Software Federation of Europe) geliştirdiği sistem Nisan 2003’ten bu yana kullanılıyor olup ülkelerin kendi yaş derecelendirme sistemlerinin yerini alarak Avrupa çapındaki tek derecelendirme sistemi hâlini almıştır. Beş farklı yaş grubu ve sekiz farklı içerik tanımlayıcıdan oluşan PEGI, kendi sistemine sahip olan Almanya hariç tüm Avrupa Birliği ülkelerince (günümüzde 39 ülkede) kullanılıyor olup bu ülkelerde faaliyet gösteren yayıncıların PEGI kurallarına uyması zorunludur. Söz konusu yaş grupları oyunu oynamak için gerekli motor beceri ya da yetenek düzeyini değil oyunun içeriğinin o yaş grubundaki bireylerin zihinsel gelişimine etkisi olup olmayacağına yönelik olarak belirlenmiştir.

PEGI’nin Amacı:

Oyunları, yaş sınırlandırmalarına göre ayırmaktır.

Bu sayede oyun kullanıcılarını ve ebeveynlerini uyarmaktır.

PEGI S.A. firması oyun kullanıcılarının yaş gruplarına göre 5 farklı PEGI sınıfı oluşturmuştur. Bu beş farklı PEGI sınıfı yandaki tabloda yer almaktadır.

Elde edilen göstergeler yaş gruplarında kullanılan 8 ayrı belirleyicinin etkili olduğunu göstermiştir. Buna göre kullanılan göstergeler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

PEGI’DE KULLANILAN KATEGORİLER

PEGI 3:  Bu etiketi taşıyan oyunlar neredeyse tüm yaş grupları için uygundur. İçerikteki komik figürler (çizgi kahramanlar olabilir) hayal ürünü olup çocukların bu karakterleri gerçek hayatla karıştırmaması gerekir.

PEGI 7: İçerik olarak PEGI 3 ile aynı olmakla beraber bazı içerikler küçükleri korkutabilir.

PEGI 12: Oyun içeriği genel olarak PEGI 7’ye benzese de buradaki fantezi karakterler, bazı argo kelimeler ve bazı cinsel içerikler daha belirgindir.

PEGI 16:Oyun içerikleri daha belirgin ve bir kademe daha fazla olarak cinsel içerik, tütün ve uyuşturucuya özendirme ve daha kötü bir dil ile argo içerikleri ihtiva eder.

PEGI 18: İçeriği yeni bir sınıf oluşturacak kadar kötü bir dil, şiddet içeriği, ani tepki verme, iğrenme gibi içerikleri ihtiva eder.

Aytuba Çorapcı

You may also like

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

More in E-mektep