COVİD 19 Sürecinde Eğitim ve Öğretimin Sürdürülebilmesi İçin Farklı Senaryolar ve Çözüm Önerileri 2

0 Shares
0
0
0

Yaz Dönemi Planlama

Öğrenci, Aile ve Öğretmenlerin İhtiyaçlarının Tespit Edilmesi

 • Öğrenci ve aileler ile ilgili bilgi toplayın:
  • Öğrencilerin Uzaktan öğretime katılabilmeleri için internetlerinin ve cihazlarının (Bilgisayar, tablet vs) olup olmadığının tespiti
  • Geçen dönem Uzaktan öğretim sırasında zorluk yaşayan öğrencilerin tespit edilmesi ve yeni döneme kadar eksikliklerinin giderilmesi (bilgi, donanım vs.).
 • Geçen dönem Uzaktan öğretimde başarılı olan aileleri tespit ederek, neleri iyi yaptıklarını tespit edin, tespit ettiğiniz hususları sonraki uzaktan öğretim için modelleyin.
 • Geçen dönemki uzaktan öğretimle ilgili olarak her türlü aile deneyimi ile ilgili geri bildirim alın ve neyin işe yarayıp neyin işe yaramadığını tespit edin.
  • Ailelerin ne kadarının çocuklarını okula göndereceğini tespit edin
  • Bu uzun aradan sonra yüz yüze eğitim için okula dönüşte kafalarındaki soru işaretlerini, endişelerini ve düşüncelerini öğrenin
  • Çalışma durumunu tespit edin: Hangi ebeveynlerin tam gün işe gittiğini, evde kimsenin kalıp kalmadığı vb. hususları tespit edin zira evde bir yetişkinin olması uzaktan eğitimde denetim için büyük avantaj sağlayacaktır.
  • Okula nasıl geleceklerini tespit edin, kendi özel araçları, servis vb.
 • Öğretmenlerle Anket
  • Öğretmenlerden güz döneminde kronik rahatsızlığı veya yaşı nedeniyle gelemeyecek olanları tespit edin.
  • Öğretmenlerin uzaktan öğretim ile ilgili olarak dijital yeterliliklerini tespit edin.
  • Öğretmenlerin yüz yüze, karma veya harmanlanmış öğretim ile ilgili sorularını, endişelerini ve fikirlerini tespit edin, okula dönüş ile ilgili endişe ve kaygılarını öğrenin
  • Öğretmenlere yüz yüze veya karma öğrenim için okula dönme ile ilgili sorularını, endişelerini ve fikirlerini paylaşma fırsatı sağlayın
  • Okuldaki öğretmenlerin ve diğer personelin 2020-2021 eğitim öğretim süreci boyunca ihtiyaç duyacağı mesleki gelişime ilişkin hususları tespit edin
 • Öğrencilerin eksikliklerini ve kayıplarının telafi etmek adına sınıf öğretmenlerinden aşağıdaki alanlarda listeler hazırlamalarını isteyin:
  • + = öğrenci yılı sınıf seviyesinde bitirdi;
  • – = öğrenci yılı sınıf seviyesinin altında bitirdi;
  • A = uzaktan eğitim faaliyetlerine katılan öğrenci;
  • B = öğrenci giriş yaptı ama derse hiç katılmadı;

·         C = öğrenci uzaktan öğretime katılmadı

 • Okulu yeni döneme hazırlamak için farklı düzeylerde ekipler kurun ve bu ekiplerin içerisine mutlaka öğrenci velilerini de dâhil edin.
 • Okulun yeni dönemdeki hazırlıklarını, planını ve yeniden giriş planını tasarlamak ve kontrol etmek için düzenli olarak toplanacak okul düzeyinde planlama ekipleri oluşturun
  • Bu ekiplere ebeveyn gruplarının  katılması için  özellikle çaba gösterin. Ebeveyn desteği, planlama ekiplerinin eşit kararları / politikaları alırken onların görüşlerinin dikkate alınmasını sağlamak için özellikle önemlidir.
  • Yeni dönemin planlanması, politikaların oluşturulması ve eğitim modellerinin seçiminde oluşturulacak kurul ve komisyonlarda uygulayıcı olacak olan öğretmenlerin eşit şekilde söz sahibi olmasını ve temsilini sağlayın.

Aile ve Velilerle İlişkiler

 • Okul başlamadan önce sanal ev ziyaretleri ayarlayın
  • Ebeveynlere ve öğrencilere hedefler ve zorluklar hakkında sorular sorun
  • “Öğrenme tercihlerini” paylaşmak için fırsatlar sunun
  • Okul beklentilerini ve öğrencilerin başarı için nasıl yönlendirilmesi gerektiğini tartışın
  • Ailenin okuldan beklentilerini öğrenin 
 • Okul başlamamdan önce aileleri öğretmenlerle yüz yüze veya sanal toplantı seçenekleri ile buluşturmak için davet edin
 • Yerel yöneticiler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak ailelere sosyal, psikolojik ve maddi olarak nelere ihtiyaç duyabileceklerini tespit etmek ve destek olmak üzere bir komisyon oluşturun.
 • Öğrenciler / aileler ile bire bir görüşme yapmak ve bilgileri kaydetmek için öğrenci listelerini müdür yardımcıları, öğretmen ve rehber öğretmen / diğer destek personeli arasında bölüştürün. Okul başlamadan önce tüm ailelerle iletişime geçin ve onlarla bağlantı kurma amacıyla komisyonlar kurun 

Altyapı Sistemleri

 • Yaz tatili boyunca internet ve cihazlarını test edin
  • Hem okuldaki cihazları hem de öğrencilerin 2019-2020 yılında kullandıkları cihazları tespit edin (ör., telefon, tablet, ailenin ortak kullandığı cihaz) bir envanter oluşturun ve cihazlarla ilgili bir inceleme geliştirin.
  • Eksiklikleri tespit edin ve cihaz veya internet erişimi sağlamak için planlama yapın.
 • Öğrencileriniz ödev ve dosya göndereceğiniz yapı ve platformları belirleyin.
  • Okulda ve okul dışında kullanılabilecek kapsamlı kaynakları barındırmak için öğrenme platformunu / öğrenme yönetim sistemini (ÖYS bulut sistemi, EBA veya eşdeğeri) hazır bulundurun.
  • Öğretmenlerin yıl boyunca  kullanması gereken platform, sistem ve  diğer hususlarla (öğrenci ve ailelerle iletişim vb.) ilgili mesleki gelişim eğitimleri düzenleyin
 • Güçlü bir Sosyal ve Duygusal Öğrenme (SDÖ) programı geliştirin
  • Ortaklık kurmak, anlayışınızı derinleştirmek ve SDÖ planı yapmak için zaman ayırın
  • Yetişkinlerin kendi SDÖ yeterliliklerini ve kapasitelerini geliştirme, iyileştirme ve yetiştirme fırsatları sunun
  • Tüm öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimlerini teşvik eden duygusal ve fiziksel olarak güvenli, destekleyici ve ilgi çekici öğrenme ortamları oluşturun
  • Verilerle ilişkileri derinleştirmeyi öğrenciler, aileler ve personel için sürekli destek sağlamak için bir fırsat olarak kullanın
 • Mesleki Gelişim Desteği sağlayın:
  • Eş zamanlı ve eş zamansız zaman dengesi etrafındaki beklentileri içeren zamanlama;
  • Müfredat, pedagoji ve yeniden giriş senaryolarında anlamlı öğrenme görevlerinin nasıl geliştirileceği;
  • Bazı öğretmenler okulda öğretim yaparken bir salgın durumunda herkesin uzaktan modellere hızlı bir şekilde dönebilmesi için yöntemler geliştirin
  • Tüm personelin öğrenci öğrenmesini ve SDÖ’yü desteklemek ve gerekli “teknik becerilere” sahip olmasını sağlamak için öğretmene yardımcılar (Teknik Yardım Görevlileri), destek personelini, rehberlik danışmanlarını belirleyin
  • kulunuzun planı yüz yüze öğrenme içeriyorsa fiziksel alanda sosyal mesafe, temizlik protokolleri, maske takma vb. beklentilerini modellemek için hizmet içi oturumlarını bizzat katılın.
 • Öğretmenlerin aynı anda hem yüz yüze hem de uzaktan öğretimden sorumlu olmasını beklemeyin. Öğretmenleri tartma fırsatı ile öğretmen rolleri için sürdürülebilir bir plan oluşturun.
 • Devama karşı katılım:
  • Terminolojiyi devamdan katılıma kaydırmayı düşünün. Katılım; yüz yüze katılım veya senkronize sanal derslere katılmak, çalışma göndermek, tartışma panolarına, çalışma saatlerine katılmak ve öğrenme günlüğü değerlendirme bloglarına katkıda bulunmak şeklinde olabilir. Katılım kriterlerini nasıl belirleyeceksiniz?
 • Genel puanın% 25’ini saymak için ebeveyn girdisini dâhil etmek üzere geliştirilen bir bölümle çocuğun gücünü ve zorluklarını belirlemek için okul yılının başında 360 derecelik bir bakış açısı içeren kapsamlı bir değerlendirme sistemi geliştirin.
0 Shares
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You May Also Like

COVİD 19 Sürecinde Eğitim ve Öğretimin Sürdürülebilmesi İçin Farklı Senaryolar ve Çözüm Önerileri 1

Table of Contents Hide GirişUZAKTAN ÖĞRETİMYÜZ YÜZE ÖĞRETİM Giriş Okulların yeniden açılacağı günler yaklaştıkça okulların nasıl, açılacağı, sağlık,…

Sosyal Medyanın Ergenlerin Beden Algısı Üzerine Etkileri

Ergenlik dönemi, gelişimsel açıdan birçok değişikliğin meydana geldiği ve bu değişikliklere uyum sağlanma sürecinin yaşandığı bir dönemdir. Bu dönemde ergenler bir yandan bu değişikliklere uyum sağlamaya çalışırken, bir yandan da kimliğini şekillendirmeye, kendini bireysel olarak tanımaya ve tanımlamaya çabalarlar; nasıl göründükleri ve nasıl bir kişi oldukları ile yoğun olarak ilgilenirler, sorular sorarlar ve bu sorulara cevap ararlar.