School vector created by freepik – www.freepik.com

Harmanlanmış Öğrenme Nedir Ne Değildir?

0 Shares
0
0
0

Harmanlanmış öğrenme kavramının farklı tanımları vardır. Powell, vd. (2015)’ne göre , “Harmanlanmış öğrenme yaklaşımı, çevrimiçi öğrenmenin ve yüz yüze en iyi unsurlarını bir araya getirir. Gelecekte en çok tercih edilen model olma ve diğer modellerden çok daha yaygın hale gelmesi beklenmektedir.”  (Savage 2015)

Genel anlamda harmanlanmış öğrenme, belirli bir kitleye göre uyarlanabilen, yer veya zaman ile sınırlı olmayan bir öğrenme deneyimini açıklar. Bunu göz önünde bulundurarak daha geniş bir tanım şu olabilir: Öğrenenlerin geleneksel eğitimin bir bölümünü ve bunun için ayrılan süreyi çevrimiçi ortamın imkanları ile istedikleri bir zamanda ve mekanda kendi öğrenme izlencelerini ve/veya hızlarını kontrol ederek öğrenmelerini gerçekleştirmeleridir. (Obsidan Learning t.y.)

Harmanlanmış öğrenme bir kavram olarak köklerini çevrim içi öğrenmeden alır ve bir öğrenci için geleneksel öğretimin asla sahip olmadığı; öğrencilerin öğrenimini iyileştirme, geliştirme ve en iyi hale getirme potansiyeline sahip olan bir temel değişimi temsil eder. (Maxwell 2016)

Okullar uzun zamandan beri öğretimde bilgisayar ve teknoloji kullanmalarına rağmen, yakın zamana kadar öğrencilere öğrenimleri üzerinde kontrol sahibi olmalarını sağlayan gerçek bir eğitim “harmanlama”sı  sağlamak için teknolojiyi hiç kullanmadılar.

Harmanlanmış Öğrenme Teknoloji Destekli Öğrenme
Öğrenciler çevrim içi öğrenme yoluyla kısmen öğrenirler ve öğrenmeleri esnasında nerede, ne zaman ve nasıl çalışacakları ile ilgili kontrol kendilerindedir. Öğrenciler öğrenme esnasında aynı işi aynı yerde, zamanda ve hızda yapmak için teknolojiden yararlanır.
Cihazlar, bireyselleştirme fırsatından yararlanmak için kullanılır. Cihazlar geleneksel öğretimi desteklemek için kullanılır
Sınıflar, öğretimi bütünleşik bir öğrenme deneyimi sağlayacak şekilde temel olarak değişime uğramaktadır. Sınıflar geleneksel öğrenme deneyimini zenginleştirmek üzere desteklenir.
Harmanlanmı öğrenme ve Teknoloji Destekli Öğrenme arasındaki farklar

Harmanlanmış Öğretimin 3 türü vardır: (Maxwell 2016)

1. Öğrenenlerin geleneksel eğitimin bir bölümünü ve bunun için ayrılan süreyi çevrim içi ortamın imkanları ile istedikleri bir zamanda ve mekânda kendi öğrenme izlenceleri ve/veya hızlarını kontrol ederek öğrenmelerini gerçekleştirdiği resmi bir öğretim programıdır.

Tanım açısından kritik önem taşıyan “öğrenci kontrolünün bir parçası olan çevrim içi öğrenme”. Tüm harmanlanmış öğrenim programlarında öğrenciler, öğrenimlerin bir kısmını internet üzerinden yaparlar. Burada çevrim içi grafikli hesap makinesi, Google Belgeler gibi çevrim içi birtakım araçları kullanmaktan bahsetmiyoruz. Burada konuştuğumuz şey öğretimin içeriğinin yüz yüze öğretimden web tabanlı içeriğe yani çevrim içi öğretime doğru büyük bir kayıştır.

Harmanlanmış öğrenmede en önemli unsur “öğrenci kontrolü” dür aksi takdirde Harmanlanmış öğrenmenin bir öğretmenin tahtada dersi işlediği çevrim içi öğrenmeden bir farkı kalmaz.

Çevrim içi öğrenmede teknoloji kullanımının harmanlanmış öğrenme olarak kabul edilebilmesi için sadece bir öğretmenin kendi bakış açısıyla sınıfta teknolojiyi kullanması yerine içerik ve öğrenmenin öğrencinin kontrolüne verilmesidir. Buradaki kontrolden kasıt içeriğin duraklatılması, geriye gidilmesi veya bir bölümünün atlanması hususlarında hız ayarlamalarının öğrenci aracılığıyla yapılabilmesidir.

2.Öğrenenlerin evin dışında taş veya tuğla ile örülü (fiziksel) bir mekanda gözetim altında öğrenimlerini sürdürmesidir. Başka bir deyişle öğrenenlerin öğretmen ve eğitmenleri ile fiziksel bir ortamda bir araya gelmesidir bu mekan genellikle en yakın komşu okuldur ancak bazen bir alışveriş merkezi veya şehrin farlı bir yerinde bulanan geniş bilgisayar imkanları ile donatılmış öğrenme veya bilim merkezleridir. Harmanlanmış öğrenme öğrencilerin programlarından en az bir bileşenin okul dışında gerçekleştirilmesi anlamına gelir.

3. Bir öğrencinin bir ders veya konu içindeki öğrenme yolculuğu boyunca sahip olduğu yöntemlerin birbiriyle bağlantılı olması ile harmanlanmış öğretim bütünleşik bir öğrenme deneyimi sağlar.

Bu öğrencilerin ör. Bir dersi harmanlanmış olarak öğreniyorlarsa yüz yüze ve çevrim içi bileşenleri bütünleşik olarak kullanılarak öğrenmeleri sağlanır. Bunun tam tam dersi bir durum da öğrencilerin bazı konuları çevrim içi olarak öğrenmeleri ve ardından da dersteki konuları tekrarlamak için yüz yüze öğretimde bir sınıfta bir araya gelmeleri anlamına gelir. Burada koordinasyon eksikliğini önlemek için, harmanlanmış öğrenme programlarının çoğu, her öğrencinin ilerlemesini izlemek ve ister çevrim içi ister bire bir veya küçük bir grup olsun, uygun düzey ve konuyla eşleştirmeye çalışmak için bilgisayar tabanlı bir veri sistemi kullanır. Buradaki temel fikir harmanlanmış öğrenmeyi çalışma esnasında hangi biçimi kullanılırsa kullanılsın mevcut bir “harmanlanma” yı içermesidir. (Maxwell 2016)

Harmanlanmış öğrenme modelleri

Ters yüz edilmiş öğretim modeli

En çok tanınan harmanlanmış öğrenme modelidir. Ters Yüz edilmiş öğretim modeli sınıfta işlenen bir dersin geleneksel yapısını değiştirir. Geleneksel olarak sınıfta ders işlendikten sonra öğrencilere evde yapmaları için ödev verilir. Bu yöntem bu süreci tersine çevirir. Öğrenciler dersten önce çevrim içi içerikle dersi çalışır daha sonra içeriği tartışmak, sorunları gözden geçirmek ve grup çalışması, proje, ödev araştırma vb. etkinlikleri gerçekleştirmek için sınıfta yüz yüze eğitime katılır.

Yüz yüze öğretim modeli

Kurumsal öğretimde kullanılan en yaygın harmanlanmış öğrenme modelidir. Bu modelde yüz yüze ders için ayrılan sürenin önemli bir kısmı çevrim içi dersler ve etkinliklerle değiştirilir. Bu model de öğretmenler ve eğiticiler, dersin başında veya sonunda öğrencilerle yüz yüze bir araya gelir. Bu model daha çok mesleki veya hizmet içi eğitimler için daha uygundur. (Thompson, 2016)

Çevrim içi model, Esnek Model ve Zenginleştirilmiş Sanal Model

Çevrim içi öğrenme, bu modelin temelidir. öğrenciler eğitimlerin çoğunlukla çevrim içi olarak tamamlar ve dersler, proje çalışmaları veya laboratuvarlar gibi bazı gerekli yüz yüze t birlikte tamamlar. Bu modeldeki farklılık, öğrencilerin çevrim içi eğitim materyallerine erişebildiği bir durum olabilir ancak öğretmen, küçük grup eğitimi, grup projeleri ve programlanmış dersler yerine bireysel eğitim gibi etkinlikler aracılığıyla esnek ve uyarlanabilir derslerle, gerektiğinde bire bir destek sağlar.  (Thompson, 2016)

Bu modelin çok farlı versiyonları mevcuttur,  çeşitli resmi ve gayri resmi öğrenme süreçlerinin ihtiyaçlarını karşılamaya izin verir. (Savage 2018.)

Kaynakça

Maxwell, Clifford, What blended learning is – and isn’t, March 4, 2016, https://www.blendedlearning.org/what-blended-learning-is-and-isnt/ erişim tarihi 24.07.2020

Thompson, Judy, February, 2016, 6 Blended Learning Models: When Blended Learning Is What’s Up For Successful Students; https://elearningindustry.com/6-blended-learning-models-blended-learning-successful-students erişim tarihi 24.07.2020

Blended Larning, A Proven Aproach to Learning Development, n.d.Obsidian Learning,

Savaga, Monica, Oct 2018 How to Choose the Right Blended Learning Model for your Corporate Training; https://www.obsidianlearning.com/blog/2018/10/how-to-choose-the-right-blended-learning-model-for-your-corporate-training.html#fn:2 erişim tarihi 24.07.2020

0 Shares
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You May Also Like

COVİD 19 Sürecinde Eğitim ve Öğretimin Sürdürülebilmesi İçin Farklı Senaryolar ve Çözüm Önerileri 1

Table of Contents Hide GirişUZAKTAN ÖĞRETİMYÜZ YÜZE ÖĞRETİM Giriş Okulların yeniden açılacağı günler yaklaştıkça okulların nasıl, açılacağı, sağlık,…