Matematik Görselleştirme Aracı

Matematik Görselleştirme aracı (MGA), öğrencilerin Matematik kavramlarını daha iyi görselleştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir dizi görsel ve hesaplama aracıdır. Bu araç:
  • Bilimsel hesap makinesi
  • Çizim araçları
  • Sayısal araçlar
  • Lineer cebir araçları
  • Diferansiyel denklem araçları
  • İçeriğe özgü uygulamalar
  • Diğer Analiz görselleştirme araçları
  • Öğretici tarzı yardım sistemi içerir
Bu sezgisel araçlar, MGA’yi eğitim ortamlarında benzersiz ve kullanışlı kılan şeylerdir.
MGA, her yıl daha fazla araç ve uygulama içerecek şekilde büyümeye ve genişlemeye devam ediyor. Hem lisans hem de lisansüstü yüzlerce öğrenci, MGA’yi bugünkü haline getirmek için Sun Microsystems ve Colorada Üniversitesi  Ugyulamalı Matematik Bilimleri fakültesiyle işbirliğini sürdürmektedir.
Uygulama ile ilgili daha detaylı bilgi almak için https://amath.colorado.edu/java/history.phpsaysfasını inceleyebilirsiniz.
Uygulama  yukarıda bahsettiğimiz matematik uygulamalarını (2B veya 3B) olarak görselleştirmenizi ve resim dosyası olarak kaydetmenize imkan sağlıyor(aşağıdaki örenkete olduğu gibi. Uygulamayı
https://amath.colorado.edu/java/adresinden inidirebilirsiniz.
Matematik, fizik, istatistik ve veri görselleştirme ile uğraşanlar için vazgeçilmez bir araç

You may also like

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

More in Ders