Breaking News

Read our most recent news form Keylin

Current Events

Stay up to date with Keylin news

brown wooden chairs inside building
Öğrenme

Öğretim Tasarımı Modelleri

Serhat Kurt Öğretim tasarımı, eğitimi alacak hedef kitlenin, eğitim gereksinimleri göz önünde tutularak, verimli öğrenme deneyiminin ...
Öğrenme

Bloom’un Dijital Taksonomisi

Esra Öztürk Ayrıca öğrencilerin çevrimiçi sözlük ya da veri tabanlarına sağladıkları katkılar da bu becerileri ölçmek ...